Miljöplan
Sunt miljötänkade är en förutsättning för vårt samvete. Vi vill ge kunderna en ren arbetsmiljö utan att för den delen bekosta miljön.

Hur går vi då tillväga?

· Inköp av material som är energi- och kemikaliersnåla.

· Idag bjuder den miljötänkande marknaden på städalternativ där man   utesluter bruket av kemikalier. Denna metod är numera ytterst   populär i de kontorslandskap vi vårdar.

· Sträng kontroll av inköpta kemikalier.

· I vissa lägen krävs att vi använder kemikalier för att få riktigt rent.   Hårt smutsade ytor i industrilokaler samt klassade ytor inom   läkemedelsindustrin är bra exempel.

· Vår inköpsavdelning inhandlar alltid miljömärkta medel (Svanen, Bra   miljöval och Naturskyddsföreningens märkning).Införande av kretsloppstänkande
Vår filosofi är att ingenting får slängas; allt kan återanvändas. På samtliga arbetsplatser är refillsystemet i bruk. Inga tomma flaskor lämnas kvar eller hamnar i soporna. Våra städledare ser till att allt obrukbart material hamnar på återvinningsstationer hos våra leverantörer. Därmed minskas avfallsmängden betydligt.