Personal
Att vårda sin personal samt att uppdatera dess kunskap och kompetens är hemligheten bakom vår framgång. Vårt yrke står och faller på att vi vet, under alla omständigheter, hur vi når framgångsrika resultat. Vår personal utbildas därför kontinuerligt.

Utöver den grundutbildning våra anställda genomgår innan de påbörjar sin anställning, skickas de sedan vidare till våra material- och redskapsleverantörer. Där uppdateras grundutbildningen med de senaste städmetoderna i kombination med nya redskap och kemikalier som ständigt förbättras.

Vi väljer våra städredskap noga och med omsorg. Ergonomiskt utformade, enkla att arbeta med samt lätta till vikten föredras alltid. Vi strävar alltid efter att minimera risken för arbetsskador och därmed långtidssjukskrivningar. Detta minskar även risken att skicka ut vikarier till våra städuppdrag; vi har vant våra kunder vid att en och samma städare sköter städningen i deras lokaler.


Personalen är enhetligt klädd och bär alltid ett identitetskort med fotografi.